Kích thước thang máy

 

KÍCH THƯỚC THANG MÁY

BẢN VẼ THANG MÁY GIA ĐÌNH, THANG MÁY TẢI KHÁCH, THANG MÁY CHUNG CƯ, THANG MÁY CAO CẤP, THANG MÁY HOTEL, THANG MAY BỆNH VIỆN….

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG MÁY ĐỐI TRỌNG SAU

THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY- 5STOPS

MODEL GIÁ TẢI TRỌNG NGƯỜI TỐC ĐỘ KÍCH THƯỚC (mm)
 MTL VNĐ KG M/PHÚT Cửa mở JJ Carbin AA x BB Hố thang  AH x BH OH/PIT
 MTL 300 4 60 700 1100×900 1500×1500 4000/1400
90 1100×1000 1500×1600 4200/1500
 MTL   450 6 60 700 1200×1000 1600×1600 4000/1400
750 1300×1000 1700×1600
90 1400×900 1800×1500 4200/1500
800 1400×1000 1800×1600
 MTL 8 60 800 1400×1100 1800×1700 4200/1500
90 850 1400×1200 1800×1800 4500/1600
900 1400×1300 1800×1900
 MTL 750 10 60 800 1400×1100 1800×1700 4200/1500
90 850 1400×1200 1800×1800 4500/1600
900 1400×1350 1900×2000
 MTL 1000 15 60 900 1600×1500 2000×2100 4200/1500
90 950 1700×1600 2100×2200 4500/1600
1000 1800×1700 2200×2400
 MTL   1500 20 60 1000 1800×1800 2300×2500 4300/1600
90 1100 1900×1900 2400×2600 4500/1600
1200 2000×2000 2500×2700

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG MÁY ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG

THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY

MODEL GIÁ TẢI TRỌNG NGƯỜI TỐC ĐỘ KÍCH THƯỚC (mm)
 MTL VNĐ KG M/PHÚT Cửa mở JJ Carbin AA x BB Hố thang  AH x BH OH/PIT
FTP 300 4 60 700 1100×900 1800×1250 4000/1400
90 1100×1000 1800×1350 4200/1500
FTP 450 6 60 700 1200×1000 1900×1350 4000/1400
750 1300×1000 2000×1350
90 1400×900 2100×1250 4200/1500
800 1400×1000 2100×1350
FTP 600 8 60 800 1400×1100 2100×1450 4200/1500
90 850 1400×1200 2100×1550 4500/1600
900 1400×1300 2100×1650
FTP 750 10 60 800 1400×1100 2100×1450 4200/1500
90 850 1400×1200 2100×1550 4500/1600
900 1400×1300 2100×1650
FTP 1000 15 60 900 1600×1500 2100×1850 4200/1500
90 950 1700×1600 2100×1950 4500/1600
1000 1800×1700 2100×2050
FTP 1500 20 60 1000 1800×1800 2600×2200 4300/1600
90 1100 1900×1900 2700×2300 4500/1600
1200 2000×2000 2800×2400

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG MÁY ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG

THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

MODEL GIÁ TẢI TRỌNG NGƯỜI TỐC ĐỘ KÍCH THƯỚC (mm)
 MTL VNĐ KG M/PHÚT Cửa mở JJ Carbin AA x BB Hố thang  AH x BH OH/PIT
FTP 300 4 60 700 1100×900 1800×1250 3500/1400
90 1100×1000 1800×1350 3600/1500
FTP 450 6 60 700 1200×1000 1900×1350 3600/1400
750 1300×1000 2000×1350
90 1400×900 2100×1250 3700/1500
800 1400×1000 2100×1350
FTP 600 8 60 800 1400×1100 2100×1450 3700/1500
90 850 1400×1200 2100×1550 3900/1600
900 1400×1300 2100×1650
FTP 750 10 60 800 1400×1100 2100×1450 3700/1500
90 850 1400×1200 2100×1550 3900/1600
900 1400×1350 2100×1700
FTP 1000 15 60 900 1600×1500 2400×1850 3900/1500
90 950 1700×1600 2500×1950 4100/1600
1000 1800×1700 2600×2050
FTP 1500 20 60 1000 1800×1800 2600×2200 4100/1600
90 1100 1900×1900 2700×2300 4200/1600
1200 2000×2000 2800×2400

 

 

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG QUAN SÁT

KHÔNG PHÒNG MÁY

MODEL GIÁ TẢI TRỌNG NGƯỜI TỐC ĐỘ KÍCH THƯỚC (mm)
 MTL VNĐ KG M/PHÚT Cửa mở JJ Carbin AA x BB Hố thang  AH x BH OH/PIT
FTP – P 600 8 60 700×2100 1200×1200 1650×1600 4200/1500
90 4400/1600
FTP – P 750 10 60 800×2100 1400×1350 1850×2000 4200/1500
90 4400/1600
FTP – P 1000 15 60 800×2100 1400×1500 1850×2100 4200/1500
90 4400/1600
 THÔNG SỐ KỸ THUẬT  THANG QUAN SÁTKHÔNG PHÒNG MÁY
MODEL GIÁ TẢI TRỌNG NGƯỜI TỐC ĐỘ KÍCH THƯỚC (mm)
 MTL VNĐ KG M/PHÚT Cửa mở JJ Carbin AA x BB Hố thang  AH x BH OH/PIT
FTP – P 600 8 60 700×2100 1200×1200 2000×1800 4600/1500
90 4800/1600
FTP – P 750 10 60 800×2100 1400×1350 2200×2000 4600/1500
90 4800/1600
FTP – P 1000 15 60 800×2100 1400×1500 2200×2100 4600/1500
90 4800/1600

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0917338479